Veřejná sbírka na obnovu zvonů Michal a Ludvík

Zvon Michal
průměr: 149,5 cm | hloubka: 114 cm | hmotnost: cca 2,4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 bylo zjištěno vytlučení zvonového věnce, od té doby zvon mlčí.

Zvon Ludvík
průměr: 184,5 cm | hloubka: 144 cm | hmotnost: cca 4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 byla zjištěna na těle zvonu trhlina, od té doby zvon mlčí.

Zvon Barbora
průměr: 112 cm | hloubka: 90 cm | hmotnost: cca 1 tuna
Zvon byl ulit v roce 1536 mistrem Jiříkem Klabalem v Kutné Hoře. Tento zvon
je v současnosti jediným, jehož hlas můžeme z věže jezuitské koleje slyšet.

Aktuálně usilujeme o obnovu zvonů Michal a Ludvík. Ta si vyžádá nemalou
investici. Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnou pomoci finančním
příspěvkem.

Přispět lze prostřednictvím QR platby nebo zasláním libovolné částky
na účet číslo 6008553379/0800.

Snesení zvonů 12. 11. 2021

Zahájení sbírky 4. 9. 2021