Kontakty

POŘADATEL SBÍRKY:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 46403523, DIČ: CZ46403523 

Přípravný tým:
P. Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb a koordinátorka brigádníků
tel.: 603 577 736 | e-mail: kristyna.drahotova@khfarnost.cz

Ing. Soňa Krejčová (Telecká), technická správa památek
tel.: 732 653 055 | e-mail: sona.krejcova@khfarnost.cz

 

PARTNEŘI SBÍRKY:

SPOLUPRACUJEME:

Grafiku a texty článků připravuje: Mgr. Edita Dvorská