Kontakty

POŘADATEL SBÍRKY:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 46403523, DIČ: CZ46403523 

Přípravný tým:
P. ThLic. Vladislav Brokeš, PhD., arciděkan
e-mail: vladislav.brokes@khfarnost.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb a koordinátorka brigádníků
tel.: 603 577 736 | e-mail: drahotova@chramsvatebarbory.cz

Ing. Soňa Krejčová (Telecká), technická správa památek
tel.: 732 653 055 | e-mail: sona.krejcova@khfarnost.cz

 

PARTNEŘI SBÍRKY:

SPOLUPRACUJEME: