Historie zvonů

Z historie zvonů Ludvík a Michal:

V jezuitské koleji vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory visí tři zvony, dva z nich však od roku 2018 nezvoní, nacházejí se totiž v havarijním stavu. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se jako vlastník zvonů rozhodla zvony Ludvík a Michal opravit, a proto vyhlásila veřejnou sbírku Zvony pro Barboru, která pomůže zajistit jejich obnovu.

K chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře neodmyslitelně patří tři zvony Ludvík, Michal a Barbora, které po dlouhá léta zvaly na bohoslužby a z věže bývalé jezuitské koleje oznamovaly významné události ve městě i v zemi. První dva – Ludvík a Michal – patří mezi významná díla proslulého kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka z přelomu 15. a 16. století. Třetí zvon, Barbora, je byl zhotovený v roce 1536 rovněž známým kutnohorským zvonařem Jiříkem Klabalem a je nyní jediným zvonem, na který lze zvonit. Zvony patří k původnímu vybavení chrámu sv. Barbory a jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Původně byly zavěšeny v dřevěné zvonici vedle chrámu, později při výstavbě jezuitské koleje pro ně byla vybudována zvonice, kde jsou zavěšeny dodnes.

Při opravách zvonového příslušenství svatobarborských zvonů provedl kampanolog pečlivou kontrolu technického stavu, při níž zjistil vážné poškození zvonu Ludvík – viditelnou trhlinu na jeho plášti dlouhou 600 mm. U zvonu Michal dosahuje vytlučení věnce kritické hodnoty 15 %, jejímž překročením strmě stoupá riziko puknutí zvonu. Kampanolog tedy oba zvony okamžitě odstavil z provozu. Zvoníci od té doby zvoní pouze na Barboru – nejmenší zvon, který v roce 2017 prošel celkovou rekonstrukcí. Všechny tři svatobarborské zvony spolu s novým zvonem Jakub Maria, umístěným ve věži kostela sv. Jakuba, jsou laděny na harmonickou shodu tónů. Kvůli zmíněným poškozením jsou však obyvatelé i návštěvníci města o tento efekt v současnosti ochuzeni. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora od zjištění havarijního stavu zvonů usiluje o jejich opravu.