7. 10. Obnovené svatobarborské zvony se vrací domů – pozvánka

Zvony Michal a Ludvík, které patří k chrámu svaté Barbory, se po téměř ročním pobytu ve
zvonařské dílně v holandském Astenu vrací zpět do Kutné Hory. Po náročných restaurátorských pracích, které vedl Petr Rudolf Manoušek, budou v pátek 7. října přivezeny a vyzdviženy do věže bývalé jezuitské koleje v těsné blízkosti svatobarborského chrámu. Vlastník zvonů, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, celou akci financuje s pomocí veřejné sbírky a dotací.
Zvonaři v těchto dnech finišují obnovu zvonového příslušenství, aby 7. října mohlo dojít k navrácení celého kompletu na jeho místo ve zvonici. Zvony budou na místo přivezeny kamionem přímo z dílny v Holandsku a ještě tentýž den je nutné je dostat s pomocí jeřábu do věže. Zvonové patro je ve výšce téměř 18 metrů a několikatunové zvony do něj budou vpraveny oknem, jehož šíře jen o několik centimetrů přesahuje vnější průměr Ludvíka. Nejen proto musí zvonaři a technici se zvony manipulovat s naprostou přesností.
Harmonogram vytažení zvonů nelze přesně odhadnout. Přípravné práce budou na místě probíhat od časného rána, před samotným vytažením do věže bude možné si prohlédnout zvony zblízka. Slavnostní zahájení vlastního zvedání zvonů se předpokládá kolem 10. hodiny dopolední. Jisté je, že jako první vzhůru vystoupá menší zvon Michal. Vytažení bude trvat zhruba hodinu, následné posouvání zvonu ve věži může zabrat také tolik času. Teprve poté se zvedne zvon Ludvík. Kromě samotných zvonů budou moci lidé zhlédnout také
výstavu fotografií z průběhu jejich obnovy.
V následujících několika týdnech budou ve věži probíhat dokončovací práce a teprve poté budou zvony finálně osazeny ve zvonových stolicích. Jejich prvního zvonění se Kutnohořané dočkají nejspíš koncem října. Michal a Ludvík se připojí k nejmenšímu zvonu Barbora, který je po celou dobu v běžném provozu, a také k novému zvonu Jakub Maria, který od roku 2017 visí ve věži kostela sv. Jakuba. Lidé tak poprvé uslyší zvonit všechny
čtyři kutnohorské zvony společně a budou moci ocenit jejich harmonický souzvuk.

12. listopadu – snesení zvonů – pozvánka

Zvony Michal a Ludvík čeká snesení z věže jezuitské koleje


V pátek 12. listopadu se odehraje snesení zvonů Michal a Ludvík, které vlastní
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, zvony patří k chrámu
sv. Barbory. Zvony budou sneseny z věže bývalé jezuitské koleje a následně
budou odvezeny k opravě do zvonařské dílny v nizozemském Astenu.
Mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který odbornou opravu zvonů zajišťuje, navštívil Kutnou Horu 13. října a po provedení potřebných měření byl naplánován postup sejmutí zvonů a jejich odvoz do zahraničí.


V pátek 12. listopadu kolem 10. hodiny začnou ve věži přípravné práce. Po vyjmutí středového sloupku okna věže budou zvony sejmuty ze zvonové stolice, upevněny na rameno jeřábu, sneseny na nákladní auto a převezeny do zvonařské dílny. Samotné snesení zvonů je plánováno mezi 12. a 16. hodinou, bude trvat zhruba hodinu. Lidé budou mít možnost sledovat celou akci z vyhlídky kaple Božího těla a také od chrámu sv. Barbory. Bezprostřední okolí věže bude z bezpečnostních důvodů uzavřeno.

Zvony budou následně restaurovány a do Kutné Hory by se měly vrátit v první polovině roku 2022.

Na jejich obnovu je vypsána veřejná sbírka Zvony pro Barboru. Organizátorem sbírky
je Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Na transparentním účtu
č. 6008553379/0800, kam je stále možné přispět jakoukoli částkou, je aktuálně přes 70 tisíc
korun. Sbírka probíhá také prostřednictvím pokladniček. Jedna z nich je umístěna v chrámu
svaté Barbory, druhá je putovní. Náklady na opravu zvonů přesáhnou 1,2 milionu Kč, část
bude hrazena z dotací Středočeského kraje, další část, cca 500 tisíc korun, by měla být
uhrazena právě z veřejné sbírky Zvony pro Barboru.